شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
صندوق امين يكم در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/03/28
تثبیت شده:28/03/1398 آخرين اطلاعات:28/03/1398   ساعت: 18:04
آخرين قيمت 10,160 درصد تغییر: 0 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 10,162 تعداد خريدار: 1,061 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 10,162 حجم معامله: 17,591,852 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 10,150 جمع معامله: 178,733,425,913 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما