شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
شهد ايران در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/03/28
تثبیت شده:28/03/1398 آخرين اطلاعات:28/03/1398   ساعت: 18:04
آخرين قيمت 10,269 درصد تغییر: 5 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 10,283 تعداد خريدار: 529 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 10,283 حجم معامله: 1,443,857 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 10,100 جمع معامله: 14,826,660,940 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
شهد ايران - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) 19/09/1391
شهد ايران - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 10/08/1391
شهد ايران- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 01/08/1391
شهد ايران- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 11/05/1391
شهد ايران- معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 11/05/1391
شهد ايران- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 26/04/1391
شهد ايران- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي سال مالي 90 26/04/1391
شهد ايران- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 26/04/1391
شهد ايران- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 20/04/1391
شهد ايران- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 20/04/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 88713823*88711011
فاكس: 88710757
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما