شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ رمپنا-4444-1398/03/12 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/03/28
تثبیت شده:11/03/1398 آخرين اطلاعات:28/03/1398   ساعت: 18:04
آخرين قيمت 1,400 درصد تغییر: 0 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 1,400 تعداد خريدار: 1 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 1,400 حجم معامله: 20 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 1,400 جمع معامله: 37,800,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما