شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ رمپنا-5556-1398/03/12 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/03/28
تثبیت شده:12/03/1398 آخرين اطلاعات:28/03/1398   ساعت: 18:04
آخرين قيمت 273 درصد تغییر: 19 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 300 تعداد خريدار: 20 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 300 حجم معامله: 1,305 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 232 جمع معامله: 480,519,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما