شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ پارسان-4200-1398/03/26 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/03/28
تثبیت شده:26/03/1398 آخرين اطلاعات:28/03/1398   ساعت: 18:04
آخرين قيمت 213 درصد تغییر: 134 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 250 تعداد خريدار: 13 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 250 حجم معامله: 570 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 91 جمع معامله: 121,600,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما