شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ پارسان-6500-1398/07/24 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/03/28
تثبیت شده:18/03/1398 آخرين اطلاعات:28/03/1398   ساعت: 18:04
آخرين قيمت 21 درصد تغییر: (36) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 28 تعداد خريدار: 9 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 28 حجم معامله: 900 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 18 جمع معامله: 19,100,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما