شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ وتجارت-500-1398/10/08 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/08/22
تثبیت شده:22/08/1398 آخرين اطلاعات:22/08/1398   ساعت: 16:00
آخرين قيمت 33 درصد تغییر: (8) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 38 تعداد خريدار: 35 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 38 حجم معامله: 1,057 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 30 جمع معامله: 34,534,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما