شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ وتجارت-500-1398/10/08 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/03/28
تثبیت شده:28/03/1398 آخرين اطلاعات:28/03/1398   ساعت: 18:04
آخرين قيمت 101 درصد تغییر: (9) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 111 تعداد خريدار: 30 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 111 حجم معامله: 1,552 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 99 جمع معامله: 157,133,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما