شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارف وتجارت-900-1398/10/08 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/03/28
تثبیت شده:22/03/1398 آخرين اطلاعات:28/03/1398   ساعت: 18:04
آخرين قيمت 120 درصد تغییر: 500 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 120 تعداد خريدار: 1 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 120 حجم معامله: 1 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 120 جمع معامله: 120,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما