شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
صندوق بازنشستگي در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/08/22
تثبیت شده:22/08/1398 آخرين اطلاعات:22/08/1398   ساعت: 16:00
آخرين قيمت 3,923 درصد تغییر: (1) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 3,990 تعداد خريدار: 219 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 3,990 حجم معامله: 2,713,151 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 3,855 جمع معامله: 10,644,849,351 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1391/06/31 (حسابرسي شده) 21/09/1391
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/08/30 07/09/1391
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري - اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1392/06/31 (حسابرسي شده) 20/08/1391
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 09/08/1391
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه 1391/06/31( صبا فولاد خليج فارس) 24/07/1391
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/06/31 11/07/1391
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري - اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1392/06/31 14/06/1391
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/05/31 13/06/1391
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 9 ماهه منتهي به 1391/03/31 28/05/1391
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/06/31 22/05/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 88719180-88710586-88718061-88724970
فاكس: 88719531
آدرس: ميدان آرژانتين ، خيابان احمد قصير ، خيابان هفدهم ، پلاك 5
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما