شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
داروسازي اكسير در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/08/22
تثبیت شده:22/08/1398 آخرين اطلاعات:22/08/1398   ساعت: 16:00
آخرين قيمت 35,096 درصد تغییر: (2) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 36,463 تعداد خريدار: 251 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 36,463 حجم معامله: 240,410 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 34,900 جمع معامله: 8,437,454,182 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
داروسازي اكسير - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) 01/09/1391
داروسازي اكسير- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 01/08/1391
داروسازي اكسير - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 01/08/1391
داروسازي اكسير- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 03/05/1391
داروسازي اكسير-پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 03/05/1391
داروسازي اكسير- معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 20/04/1391
داروسازي اكسير- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 31/03/1391
داروسازي اكسير- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 31/03/1391
داروسازي اكسير - شفاف سازي 21/03/1391
داروسازي اكسير- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 20/03/1391
مشخصات عمومي
تلفن: امور سهام : 5-88918464 * 1-88918470
فاكس: 88890347
آدرس: بالاتر از ميدان وليعصر ، نرسيده به زرتشت ، كوچه رحمتي ، پلاك 15
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما