شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
گل گهر در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/03/28
تثبیت شده:28/03/1398 آخرين اطلاعات:28/03/1398   ساعت: 18:04
آخرين قيمت 6,261 درصد تغییر:   آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: تعداد خريدار: بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: حجم معامله: سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: جمع معامله: تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
سنگ آهن گل گهر - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه (حسابرسي شده) 22/09/1391
سنگ آهن گل گهر - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) 08/09/1391
سنگ آهن گل گهر- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 22/05/1391
سنگ آهن گل گهر- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 17/05/1391
سنگ آهن گل گهر- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 15/05/1391
سنگ آهن گل گهر- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 (مجتمع جهان فولاد سيرجان) 25/04/1391
سنگ آهن گل گهر- اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 20/04/1391
سنگ آهن گل گهر- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 17/04/1391
سنگ آهن گل گهر- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه 14/04/1391
سنگ آهن گل گهر- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 (گهر انرژي سيرجان) 10/04/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 88977294 * 7-88977261 * 0345422900 * 03454223202 * 9-03454229001
فاكس: 88977260-03454221201
آدرس: كارخانه : سيرجان ، كيلومتر 50 جاده شيراز
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما