شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
پست بانك ايران در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/03/28
تثبیت شده:28/03/1398 آخرين اطلاعات:28/03/1398   ساعت: 18:04
آخرين قيمت 3,526 درصد تغییر: 1 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 3,644 تعداد خريدار: 2,588 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 3,644 حجم معامله: 22,448,276 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 3,355 جمع معامله: 79,158,105,190 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
پست بانك - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 31/06/91 (به پيوست) 15/08/1391
پست بانك - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 30/12/91 بر اساس عملكرد 6 ماهه (به پيوست) 15/08/1391
پست بانك - تصميمات مجمع عمومي عادي به‌طور فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 03/07/1391
پست بانك- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 09/05/1391
پست بانك - صورتهاي مالي ساليانه منتهي به سال مالي 29/12/1389 (حسابرسي شده) (به پيوست) 27/04/1390
پست بانك - صورتهاي مالي شش ماهه منتهي به 31/06/1389 (حسابرسي شده) (به پيوست) 20/01/1390
پست بانك - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 29/12/1390 (به پيوست) 07/12/1389
پست بانك - پيش بيني سود هر سهم سال مالي منتهي به 29/12/89 (به پيوست) 06/11/1389
پست بانك - صورت هاي مالي ميان دوره اي منتهي به 30/09/89 (به پيوست) 06/11/1389
پست بانک - صورتجلسه مجمع عمومي عادي سال مالي منتهي به 29/12/88 (به پيوست) 01/09/1389
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما