شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/03/28
تثبیت شده:28/03/1398 آخرين اطلاعات:28/03/1398   ساعت: 18:04
آخرين قيمت 1,410 درصد تغییر: 4 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 1,424 تعداد خريدار: 5,007 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 1,424 حجم معامله: 101,208,488 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 1,370 جمع معامله: 142,672,073,898 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
سرمايه گذاري خوارزمي - صورت وضعيت پورتفوي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/06/31 - سرمايه گذاري آتي نگر سپهر ايرانيان 24/07/1391
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما