شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
دارويي تامين در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/03/28
تثبیت شده:28/03/1398 آخرين اطلاعات:28/03/1398   ساعت: 18:04
آخرين قيمت 12,008 درصد تغییر: (0) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 12,490 تعداد خريدار: 187 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 12,490 حجم معامله: 478,592 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 11,433 جمع معامله: 5,738,524,952 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما