شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
معادن بافق در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/03/28
تثبیت شده:28/03/1398 آخرين اطلاعات:28/03/1398   ساعت: 18:04
آخرين قيمت 41,210 درصد تغییر: 0 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 41,750 تعداد خريدار: 262 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 41,750 حجم معامله: 218,965 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 40,860 جمع معامله: 9,023,603,909 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
معادن بافق - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه (حسابرسي شده) 11/09/1391
معادن بافق - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 11/09/1391
معادن بافق - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 28/08/1391
معادن بافق - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 01/08/1391
معادن بافق- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 03/05/1391
معادن بافق- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 31/04/1391
معادن بافق- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 25/04/1391
معادن بافق- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي سال مالي 90 20/04/1391
معادن بافق- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 06/04/1391
معادن بافق- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 06/04/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 21-88717520
فاكس: 88719046
آدرس: تهران ،‌خ سيد جمال الدين اسد آبادي ،‌خ 16 ،‌شماره 8 ،‌كد پستي 15867
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما